Automatizacija projektiranja i proizvodnje drvene stolarije i namještaja

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz početno ulaganje u suvremenu opremu za unaprjeđenje proizvodnje.

Projektom je nabavljen i uveden u rad suvremeni CNC stroj Morbidelli Author M100 za proizvodnju namještaja ravnih i zakrivljenih ploha, obradu pločastih materijala za vrata i proizvodnju drvene stolarije. Nabavom stroja je provedena optimizacija i automatizacija poslovnih procesa i modernizacija proizvodnje s ciljem stvaranja dodane vrijednosti kupcima, generiranja nove potražnje i povećanja udjela na domaćem i inozemnom tržištu namještaja i drvene stolarije.

Ulaganjem u stroj će se razviti konkurentska prednost tvrtke u odnosu na domaće i inozemne proizvođače namještaja po mjeri, pridonijeti zadržavanju tržišne pozicije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, proširiti tržište na područje Dalmacije i osigurati preduvjeti za izlazak na tržišta u regiji.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je povećati proizvodnju drvene stolarije i namještaja, proširiti proizvodni asortiman i povećati udio na tržištu poslovne potražnje uvođenjem numerički kontroliranog obradnog centra.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvareni su sljedeći rezultati:
• uveden suvremeni numerički kontroliran obradni centar za proizvodnju drvene stolarije i namještaja
• povećan kapacitet proizvodnje za 30%
• osposobljeno 6 djelatnika za rad na obradnom centru.

Nabava stroja omogućit će automatizaciju proizvodnih procesa, veću preciznost obrade, smanjenje proizvodnog otpada, povećanu brzinu i fleksibilnost proizvodnje i smanjenje manualnog rada. Uvođenjem suvremene tehnologije u proizvodnju povećat će se proizvodni asortiman i kvaliteta finalnih proizvoda.

Zbog smanjenih troškova proizvodnje i povećane produktivnosti rada, cijene proizvoda će biti konkurentne u odnosu na cijene drugih proizvođača namještaja po mjeri i drvne stolarije. Stvaranje dodatne vrijednosti kupcima će generirati novu potražnju i omogućiti osvajanje novih ciljnih segmenata tržišta.

Realizacijom planiranih aktivnosti će se povećati kapacitete proizvodnje za 40%, proširiti proizvodni asortiman sa 7 novih proizvda, povećati produktivnost rada i prihod od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

Odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj su omogućila otvaranje 2 nova radna mjesta u proizvodnom pogonu zbog očekivanog povećanja obima posla.

Rezultati projekta bit će dostupni strukovnim školama i fakultetima dizajna i drvne tehnologije kroz omogućavanje prakse učenicima radi poticanja kompetentnosti budućeg kadra. Stečena znanja prijavitelj će koristiti za pripremu projekta uvođenja normi i standarda u poslovanje. Dodana vrijednost projekta je doprinos jačanju prerađivačke industrije i povećanju udjela Splitsko-dalmatinske županije u BDP-u prerađivačke industrije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Vrijednost projekta: 708.047,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 703.022,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt je realiziran u razdoblju od 8. rujna 2017. godine do 8. svibnja 2018. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta je trajala osam mjeseci.

KONTAKT OSOBA

Petar Vuković, voditelj proizvodnje
e-mail: info@vukovic-doo.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Vuković d.o.o.